คำอธิบายหลักสูตร

เรียนรู้การจัดการข้อมูลเบื้องต้น เริ่มตั้งแต่เก็บรวบรวม วิเคราะห์ แปลง ทำความสะอาดข้อมูล และตัดสินใจจากข้อมูล จากนั้นจะเป็นการสร้างภาพข้อมูลสารสนเทศในรูปแบบที่เหมาะสมกับข้อมูลแต่ละประเภทโดยใช้เครื่องมือประเภท Data Visualization รวมถึงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเรียนรู้ของเครื่องและการสร้างแบบจำลอง

This course introduces basic data management from capturing, analysis, transformation, cleaning and verification, while also preparing students for data visualization tools suited for each type of data as well as basic machine learning and modeling.

เกณฑ์พิจารณาการจบหลักสูตร

 • ผู้เรียนต้องเข้าเรียนตามเนื้อหาหลักสูตร และทำแบบทดสอบให้ครบทุกบทเรียน
 • แบบทดสอบมี 2 ประเภท ได้แก่
  • แบบทดสอบท้ายบทเรียน ซึ่งจะอยู่ในตอนท้ายของบทเรียน (EP)
  • แบบทดสอบท้ายหลักสูตร อยู่ตอนท้ายของหลักสูตรนั้นๆ ผู้เรียนสามารถทำแบบทดสอบท้ายหลักสูตรได้ก็ต่อเมื่อผ่านแบบทดสอบท้ายบทครบแล้ว
  • ทั้งนี้ ผู้เรียนต้องทำคะแนนได้มากกว่า 80% ขึ้นไป เพื่อผ่านแบบทดสอบและไปเรียนในบทเรียนถัดไป โดยผู้เรียนจะได้รับประกาศนียบัตร (Certificate) เมื่อเรียนจบหลักสูตร
  • หากผู้เรียนทำคะแนนได้น้อยกว่า 80% ผู้เรียนสามารถกลับไปทำแบบทดสอบได้ใหม่ (Restart)

อาจารย์ผู้สอน

 • ผศ.ดร.ณัฐสุดา เกาทัณฑ์ทอง
 • ผศ.ดร.วรุธ ปานนักฆ้อง
 • ดร.ณัฐพงษ์ แสงเลิศศิลปชัย
 • ดร.เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดา
 • ผศ.ดร.พีระศักดิ์ อินทรไพบูลย์

Course Content

ขยาย (Expand All)

เกี่ยวกับผู้สอน (ABOUT INSTRUCTOR)

ยังไม่สมัคร (Not Enrolled)

Course ประกอบด้วย

 • 12 Lessons
 • 13 Quizzes
 • Course Certificate

ให้คะแนน และรีวิว (Ratings and Reviews)

4.9
คะแนนเฉลี่ย (Avg. Rating)
29 คะแนน (Ratings)
5
26
4
2
3
1
2
0
1
0
What's your experience? We'd love to know!
Pongnarin Tujumnong
Posted 1 month ago
ชอบมากครับ

เนื้อหาที่ทำการสอนดีมากแต่ในส่วนของสไลด์ ในบาง Lession ที่โหลดมาอ่านเหมือนว่าจะผิดสัดส่วนครับ

×
Preview Image
NANTAPOP KINGTHONG
Posted 4 months ago
ได้ความรู้ hard skill เพิ่มเติมจากที่เรียนอยู่ ปกติไม่ได้เรียนสายนี้อยู่แล้ว

อยากให้ลงข้อมูลที่เป็น file .csv ให้ด้วยครับ ตอนที่ฝึกทำต่างๆ มีแค่ช่วงแรกอันเดียว คลิปหลังๆมีแต่Presentation

×
Preview Image
Sabaitip Nillavong
Posted 5 months ago
good

good

×
Preview Image
pattharaphon Intanasak
Posted 7 months ago
การบรรยาย

มีการสอนและเรียงลำดับเนื้อหาทำให้เข้าใจได้ง่าย

×
Preview Image
Jirapat Sangthong
Posted 7 months ago
สอนดีมากครับ

อาจารย์สอนดีมาก ๆ เลยครับ

×
Preview Image
นายจิรายุส ปรีชาเดช
Posted 7 months ago
การบรรยาย

บรรยายได้เข้าใจง่ายและอธิบายชุดคำสั่งทุกบรรทัด ทำให้นำไปประยุกต์ใช้ได้

×
Preview Image
ชลชาต โพธิ์แย้ม
Posted 7 months ago
เยี่ยมมากๆเลยครับ

ได้ข้อมูลแน่นครบถ้วนครับ

×
Preview Image
Karana U-Doung
Posted 8 months ago
DATA ANALYTICS

It made me more knowledgeable.

×
Preview Image
Weerapon Suwannapong
Posted 8 months ago
very good

Good content is very useful.

×
Preview Image
Paitoon Prownets
Posted 8 months ago
Good

Good , suggest

×
Preview Image
Show more reviews
What's your experience? We'd love to know!