คำอธิบายหลักสูตร

เรียนรู้การจัดการข้อมูลเบื้องต้น เริ่มตั้งแต่เก็บรวบรวม วิเคราะห์ แปลง ทำความสะอาดข้อมูล และตัดสินใจจากข้อมูล จากนั้นจะเป็นการสร้างภาพข้อมูลสารสนเทศในรูปแบบที่เหมาะสมกับข้อมูลแต่ละประเภทโดยใช้เครื่องมือประเภท Data Visualization รวมถึงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเรียนรู้ของเครื่องและการสร้างแบบจำลอง

This course introduces basic data management from capturing, analysis, transformation, cleaning and verification, while also preparing students for data visualization tools suited for each type of data as well as basic machine learning and modeling.

เกณฑ์พิจารณาการจบหลักสูตร

 • ผู้เรียนต้องเข้าเรียนตามเนื้อหาหลักสูตร และทำแบบทดสอบให้ครบทุกบทเรียน
 • แบบทดสอบมี 2 ประเภท ได้แก่
  • แบบทดสอบท้ายบทเรียน ซึ่งจะอยู่ในตอนท้ายของบทเรียน (EP)
  • แบบทดสอบท้ายหลักสูตร อยู่ตอนท้ายของหลักสูตรนั้นๆ ผู้เรียนสามารถทำแบบทดสอบท้ายหลักสูตรได้ก็ต่อเมื่อผ่านแบบทดสอบท้ายบทครบแล้ว
  • ทั้งนี้ ผู้เรียนต้องทำคะแนนได้มากกว่า 80% ขึ้นไป เพื่อผ่านแบบทดสอบและไปเรียนในบทเรียนถัดไป โดยผู้เรียนจะได้รับประกาศนียบัตร (Certificate) เมื่อเรียนจบหลักสูตร
  • หากผู้เรียนทำคะแนนได้น้อยกว่า 80% ผู้เรียนสามารถกลับไปทำแบบทดสอบได้ใหม่ (Restart)

อาจารย์ผู้สอน

 • ผศ.ดร.ณัฐสุดา เกาทัณฑ์ทอง
 • ผศ.ดร.วรุธ ปานนักฆ้อง
 • ดร.ณัฐพงษ์ แสงเลิศศิลปชัย
 • ดร.เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดา
 • ผศ.ดร.พีระศักดิ์ อินทรไพบูลย์

Course Content

ขยาย (Expand All)

เกี่ยวกับผู้สอน (ABOUT INSTRUCTOR)

ยังไม่สมัคร (Not Enrolled)

Course ประกอบด้วย

 • 12 Lessons
 • 13 Quizzes
 • Course Certificate

ให้คะแนน และรีวิว (Ratings and Reviews)

4.8
คะแนนเฉลี่ย (Avg. Rating)
18 คะแนน (Ratings)
5
15
4
2
3
1
2
0
1
0
What's your experience? We'd love to know!
chanunphat khajeeratwatthana
Posted 1 week ago
Excellent

Excellent

×
Preview Image
Khajohn Wichakort
Posted 2 weeks ago
การจัดทำข้อมูล

เนื้อหาเข้มข้น

×
Preview Image
ธีรภัทร์ พิริยานุพงษ์
Posted 2 weeks ago
เนื้อหาภายในหัวข้อ

สอนได้ละเอียด เข้าใจได้ง่ายครับ

×
Preview Image
Supawit Tangpanithandee
Posted 2 weeks ago
ประทับใจมากๆครับ

เนื้อหาดีมาก เข้าใจง่าย สื่อการสอนดี ไม่มีพื้นฐานมาก่อนก็เข้าใจครับ

×
Preview Image
วรีลักษณ์ ดีบุกคำ
Posted 3 weeks ago
เนื้อหาดีมากๆค่ะ

ข้อมูลเนื้อหาดีมากๆเลยค่ะ

×
Preview Image
ไชยวัฒน์ เทียนวงศ์
Posted 3 weeks ago
ดีครับ

สอนได้ดีมากเลยผมรู้สึกเข้าใจมากขึ้นมากเลย

×
Preview Image
ยงเกียรติ แสวงสุข
Posted 4 weeks ago
ให้น้อยหน่อย

ไม่มีข้อมูลที่จะทำตามได้ แบบอย่างซ้ำมาก

×
Preview Image
Phatthana Masuk
Posted 1 month ago
เนื้อหาดีครับ

แต่ยังมีบางหัวข้อที่ดูจะคล้ายกันครับ

×
Preview Image
ผศ.นราธิป วงษ์ปัน
Posted 1 month ago
ดีครับ

สอนได้เข้าใจและกระชับดีมาก

×
Preview Image
Vachvisai Sarawut
Posted 1 month ago
เนื้อหาชัดเจรดี สำหรับผู้เริ่มต้น

ขอบคุณทีมงานและท่านผู้สอนทุกท่านที่ให้ความรู้เพื่อนำไปต่อยอดได้

×
Preview Image
Show more reviews
What's your experience? We'd love to know!