คำอธิบายหลักสูตร

เรียนรู้การจัดการฟาร์มด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเบื้องต้น ทั้งการปลูกพืชไร่ พืชสวน ฟาร์มปศุสัตว์ และประมง เพื่อที่ผู้เรียนจะได้นำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องและมีประโยชน์ เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา เกษตรกร และคนทั่วไปที่สนใจการทำเกษตรสมัยใหม่ในยุคดิจิทัล

This course introduces the fundamentals of farm management, from livestock, fishing and agriculture, by using digital technology, so students can learn and adapt it to effective use. The lessons are suitable for the general public especially people who are in farming and agriculture.

เกณฑ์พิจารณาการจบหลักสูตร

 • ผู้เรียนต้องเข้าเรียนตามเนื้อหาหลักสูตร และทำแบบทดสอบให้ครบทุกบทเรียน
 • แบบทดสอบมี 2 ประเภท ได้แก่
  • แบบทดสอบท้ายบทเรียน ซึ่งจะอยู่ในตอนท้ายของบทเรียน (EP)
  • แบบทดสอบท้ายหลักสูตร อยู่ตอนท้ายของหลักสูตรนั้นๆ ผู้เรียนสามารถทำแบบทดสอบท้ายหลักสูตรได้ก็ต่อเมื่อผ่านแบบทดสอบท้ายบทครบแล้ว
  • ทั้งนี้ ผู้เรียนต้องทำคะแนนได้มากกว่า 80% ขึ้นไป เพื่อผ่านแบบทดสอบและไปเรียนในบทเรียนถัดไป โดยผู้เรียนจะได้รับประกาศนียบัตร (Certificate) เมื่อเรียนจบหลักสูตร
  • หากผู้เรียนทำคะแนนได้น้อยกว่า 80% ผู้เรียนสามารถกลับไปทำแบบทดสอบได้ใหม่ (Restart)

อาจารย์ผู้สอน

 • ดร. เดวิด มรกพงศ์
 • อ. วิทวัส สิฏฐกุล
 • คุณ นิธิวัฒน์ บางเสน
 • คุณ ประโยชน์ โสรัจจกิจ
 • คุณ วาสนา สุขพิงค์
 • คุณ คมสันต์ สุขเสนา
 • คุณ ธนัท ทรงเมธากฤตย์
 • คุณ บรรเลง ศรีสวัสดิ์

Course Content

ขยาย (Expand All)
ยังไม่สมัคร (Not Enrolled)

Course ประกอบด้วย

 • 9 Lessons
 • 10 Quizzes
 • Course Certificate

ให้คะแนน และรีวิว (Ratings and Reviews)

4.8
คะแนนเฉลี่ย (Avg. Rating)
41 คะแนน (Ratings)
5
36
4
4
3
0
2
1
1
0
What's your experience? We'd love to know!
jirapat big
Posted 2 weeks ago
นัึนัึ

ันสัึนสัึสั

×
Preview Image
ศิริพงค์ พรหมจันทร์
Posted 2 months ago
ให้ความรู้ดีมาก

ให้ความรู้ดีมาก และเป็นแรงบันดาลใจและแนวคิดในการพัฒนาต่อยอด

×
Preview Image
Pratchawin Somsak
Posted 2 months ago
ยอดเยี่ยมครับ

ได้รับความรู้ที่นำไปใช้จริงได้เยอะมาก

×
Preview Image
Tanawit Wanitchagorn
Posted 3 months ago
Great Course , Good teacher

Thank you very much

×
Preview Image
Siriprapa Prapakornkiat
Posted 3 months ago
Smart Farm

ขอบคุณดีป้าและหน่วยงานต่างๆมากค่ะ ที่จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ ได้รับความรู้ใหม่ๆ และสามารถนำไปปรับใช้ในอนาคตได้

×
Preview Image
Rattiya Chatrungson
Posted 3 months ago
smart farm

ได้ความรู้การใช้เทคโนโลยีในหลายๆ ประเภทของฟาร์ม สวน ไร่

×
Preview Image
Paitoon Prownets
Posted 3 months ago
Good Information

Good Information

×
Preview Image
เบญจรัตน์ นทีธนาทิพ
Posted 3 months ago
ได้ความรู้

เข้าใจการเป็น Smart Farmer มากขึ้นค่ะ ปกติจะไม่ค่อยเห็นข่าวว่าในไทยมีการทำเกษตรฯด้วยเทคโนโลยีแบบนี้มากนัก

×
Preview Image
poutais sangnil
Posted 4 months ago
ได้ความรู้

ได้ความรู้ที่จะนำมาปรับใช้เเละเป็นแนวทางให้กันฟาร์มต่อไปครับ

×
Preview Image
Monkarn Dhanajira
Posted 4 months ago
สมาร์ฟาร์ม องค์กรสมาร์ท

ได้ความรู้ใหม่ๆ ดีใจกับการที่คนในอุตสาหกรรมนี้เข้าถึงเทคโนโลยีที่ช่วยจัดการอุตสาหกรรมของตนได้อย่างทันสมัยและมีมาตรฐานสากล

×
Preview Image
Show more reviews
What's your experience? We'd love to know!