คำอธิบายหลักสูตร

เรียนรู้การจัดการฟาร์มด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเบื้องต้น ทั้งการปลูกพืชไร่ พืชสวน ฟาร์มปศุสัตว์ และประมง เพื่อที่ผู้เรียนจะได้นำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องและมีประโยชน์ เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา เกษตรกร และคนทั่วไปที่สนใจการทำเกษตรสมัยใหม่ในยุคดิจิทัล

This course introduces the fundamentals of farm management, from livestock, fishing and agriculture, by using digital technology, so students can learn and adapt it to effective use. The lessons are suitable for the general public especially people who are in farming and agriculture.

เกณฑ์พิจารณาการจบหลักสูตร

 • ผู้เรียนต้องเข้าเรียนตามเนื้อหาหลักสูตร และทำแบบทดสอบให้ครบทุกบทเรียน
 • แบบทดสอบมี 2 ประเภท ได้แก่
  • แบบทดสอบท้ายบทเรียน ซึ่งจะอยู่ในตอนท้ายของบทเรียน (EP)
  • แบบทดสอบท้ายหลักสูตร อยู่ตอนท้ายของหลักสูตรนั้นๆ ผู้เรียนสามารถทำแบบทดสอบท้ายหลักสูตรได้ก็ต่อเมื่อผ่านแบบทดสอบท้ายบทครบแล้ว
  • ทั้งนี้ ผู้เรียนต้องทำคะแนนได้มากกว่า 80% ขึ้นไป เพื่อผ่านแบบทดสอบและไปเรียนในบทเรียนถัดไป โดยผู้เรียนจะได้รับประกาศนียบัตร (Certificate) เมื่อเรียนจบหลักสูตร
  • หากผู้เรียนทำคะแนนได้น้อยกว่า 80% ผู้เรียนสามารถกลับไปทำแบบทดสอบได้ใหม่ (Restart)

อาจารย์ผู้สอน

 • ดร. เดวิด มรกพงศ์
 • อ. วิทวัส สิฏฐกุล
 • คุณ นิธิวัฒน์ บางเสน
 • คุณ ประโยชน์ โสรัจจกิจ
 • คุณ วาสนา สุขพิงค์
 • คุณ คมสันต์ สุขเสนา
 • คุณ ธนัท ทรงเมธากฤตย์
 • คุณ บรรเลง ศรีสวัสดิ์

Course Content

ขยาย (Expand All)
ยังไม่สมัคร (Not Enrolled)

Course ประกอบด้วย

 • 9 Lessons
 • 10 Quizzes
 • Course Certificate

ให้คะแนน และรีวิว (Ratings and Reviews)

4.9
คะแนนเฉลี่ย (Avg. Rating)
52 คะแนน (Ratings)
5
47
4
4
3
0
2
1
1
0
What's your experience? We'd love to know!
ชัยณรงค์ จันทร์ตูม
Posted 3 weeks ago
ความรู้

อธิบายเนื้อหาได้เข้าใจง่าย มีกรณีให้ศึกษาหลากหลาย

×
Preview Image
warunee kammee
Posted 1 month ago
เนื้อหาทุกเรื่องน่าสนใจ

เนื้อหาน่าสนใจ และอธิบายเข้าใจได้ง่าย มีประโยชน์ในการนำไปต่อยอดการทำเกษตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

×
Preview Image
เวชรักษ์ มนต์ขลัง
Posted 1 month ago
ได้ความรู้เพิ่มเติม

อธิบายได้ละเอียด

×
Preview Image
กชนิภา มณีเกษมพฤฒิ
Posted 2 months ago
ทุกเรื่องได้ความรู้หมด

ได้ประโยชน์เยอะเลยค่ะ

×
Preview Image
PRASERT Chuakul
Posted 2 months ago
การปลูกเมล่อน

ได้ความรู้มากมายครับในการนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ

×
Preview Image
Jiraphan Premjai
Posted 2 months ago
ได้ความองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์

การถ่ายทอดจากผู้มีประสบการณ์เป็นเรื่องที่น่าฟังมากค่ะ ชอบเนื้อหามากเลยค่ะ ขอบพระคุณที่ทำสื่อการเรียนรู้นี้ออกมานะคะ

×
Preview Image
Somganapat Watcharasiripat
Posted 2 months ago
Good For beginer

ได้ความรู้หลากหลาย เหมาะสำหรับผู้เริ่มจ้นทำความเข้าใจนวัตกกรมทางการเกษตรใหม่ๆ แล้วเอาเรื่องที่สนใจไปศีกษาต่อยอดเพิ่มได้

×
Preview Image
ธีรวัฒน์ เอื้ออรุณ
Posted 2 months ago
รู้การจัดการ smart farm

ขอบคุณความรู้ดีๆ มากครับ

×
Preview Image
ดวงฤดี ศรีสวนแก้ว
Posted 2 months ago
Smart farm

เข้าใจง่าย

×
Preview Image
ขจรศักดิ์ งามกมลชัย
Posted 2 months ago
ความรู้เรื่อง Smart Farm

ทำให้เข้าใจในการนำ IoT ไปใช้ในการทำเกษตร

×
Preview Image
Show more reviews
What's your experience? We'd love to know!