อธิบายหลักสูตร

เรียนรู้ข้อมูลเบื้องต้นของธุรกิจ Startup ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การสร้าง การออกแบบ วิธีการคิดที่ใช้ในการทำธุรกิจ ไปจนถึงองค์ประกอบของธุรกิจ Startup เหมาะสำหรับผู้ที่อยากประกอบกิจการของตน รวมถึงผู้ที่มีความสนใจในธุรกิจ Startup

This course introduces the fundamentals of startup businesses. It allows students to learn about creating, designing, and thought processing for businesses as well as the elements of startups. This course is suitable for startup enthusiasts or any individuals looking to conduct their own businesses.

เกณฑ์พิจารณาการจบหลักสูตร

 • ผู้เรียนต้องเข้าเรียนตามเนื้อหาหลักสูตร และทำแบบทดสอบให้ครบทุกบทเรียน
 • แบบทดสอบมี 2 ประเภท ได้แก่
  • แบบทดสอบท้ายบทเรียน ซึ่งจะอยู่ในตอนท้ายของบทเรียน (EP)
  • แบบทดสอบท้ายหลักสูตร อยู่ตอนท้ายของหลักสูตรนั้นๆ ผู้เรียนสามารถทำแบบทดสอบท้ายหลักสูตรได้ก็ต่อเมื่อผ่านแบบทดสอบท้ายบทครบแล้ว
  • ทั้งนี้ ผู้เรียนต้องทำคะแนนได้มากกว่า 80% ขึ้นไป เพื่อผ่านแบบทดสอบและไปเรียนในบทเรียนถัดไป โดยผู้เรียนจะได้รับประกาศนียบัตร (Certificate) เมื่อเรียนจบหลักสูตร
  • หากผู้เรียนทำคะแนนได้น้อยกว่า 80% ผู้เรียนสามารถกลับไปทำแบบทดสอบได้ใหม่ (Restart)

อาจารย์ผู้สอน

 • คุณ สิรสิทธิ สุริยพัฒนพงศ์
 • คุณ รัชวุฒิ พิชยาพันธ์
 • คุณ รณกร ไวยวุฒิ
 • คุณ ณพวัฒน์ มุกตพันธุ์
 • คุณ รังสรรค์ พรมประสิทธิ์

Course Content

ขยาย (Expand All)
เนื้อหาบทเรียน (Lesson Content)
เนื้อหาบทเรียน (Lesson Content)
เนื้อหาบทเรียน (Lesson Content)
เนื้อหาบทเรียน (Lesson Content)
เนื้อหาบทเรียน (Lesson Content)

เกี่ยวกับผู้สอน (ABOUT INSTRUCTOR)

ยังไม่สมัคร (Not Enrolled)

Course ประกอบด้วย

 • 6 Lessons
 • 6 Quizzes
 • Course Certificate

ให้คะแนน และรีวิว (Ratings and Reviews)

5.0
คะแนนเฉลี่ย (Avg. Rating)
41 คะแนน (Ratings)
5
39
4
2
3
0
2
0
1
0
What's your experience? We'd love to know!
Jintana Bauchum
Posted 2 weeks ago
ดีมากกกก

สอนดีมาก

×
Preview Image
jirapat big
Posted 3 weeks ago
่ิ้ืรีา

ั้ีกพ่้ำผพก่ืำพ

×
Preview Image
Muhammad USS
Posted 3 weeks ago

×
Preview Image
ตะวัน วิรัชสกุลทิพย์
Posted 3 weeks ago
-

-

×
Preview Image
Naruchat Tiapaibun
Posted 4 weeks ago
-

-

×
Preview Image
Krittamuk Sarakool
Posted 2 months ago
everything i am truly a beginner

all of the speakers are brilliant and cannot wait to listen some more from them

×
Preview Image
Jiraporn sirikunkajohn
Posted 2 months ago
ทำให้เข้าใจในขั้นตอนต่างๆมากขึ้น

จากการเข้าเรียน ทำให้เข้าใจในการเริ่มทำธุรกิจมากขึ้น เป็นเนื้อหาที่ทรงคุณค่าเป็นอย่างมากค่ะ

×
Preview Image
Nunnaphat Thanasuthawong
Posted 2 months ago
เนื้อหาดีงาม สอนละเอียดค่ะ

ขอบคุณท่านวิทยากรทุกท่านที่สอนได้ละเอียดเข้าใจมากๆค่ะ

×
Preview Image
Thanathron Chompoonuch
Posted 2 months ago
feedback from student

useful

×
Preview Image
Yupawadee Phairseithong
Posted 3 months ago
อธิบายละเอียดมากค่ะ

ผู้สอนมีประสบการณ์ สอดแทรกเคสตัวอย่างเห็นภาพชัดเจนดีมากค่ะ เอาไปใช้ งานได้จริง

×
Preview Image
Show more reviews
What's your experience? We'd love to know!