อธิบายหลักสูตร

เรียนรู้ข้อมูลเบื้องต้นของธุรกิจ Startup ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การสร้าง การออกแบบ วิธีการคิดที่ใช้ในการทำธุรกิจ ไปจนถึงองค์ประกอบของธุรกิจ Startup เหมาะสำหรับผู้ที่อยากประกอบกิจการของตน รวมถึงผู้ที่มีความสนใจในธุรกิจ Startup

This course introduces the fundamentals of startup businesses. It allows students to learn about creating, designing, and thought processing for businesses as well as the elements of startups. This course is suitable for startup enthusiasts or any individuals looking to conduct their own businesses.

เกณฑ์พิจารณาการจบหลักสูตร

 • ผู้เรียนต้องเข้าเรียนตามเนื้อหาหลักสูตร และทำแบบทดสอบให้ครบทุกบทเรียน
 • แบบทดสอบมี 2 ประเภท ได้แก่
  • แบบทดสอบท้ายบทเรียน ซึ่งจะอยู่ในตอนท้ายของบทเรียน (EP)
  • แบบทดสอบท้ายหลักสูตร อยู่ตอนท้ายของหลักสูตรนั้นๆ ผู้เรียนสามารถทำแบบทดสอบท้ายหลักสูตรได้ก็ต่อเมื่อผ่านแบบทดสอบท้ายบทครบแล้ว
  • ทั้งนี้ ผู้เรียนต้องทำคะแนนได้มากกว่า 80% ขึ้นไป เพื่อผ่านแบบทดสอบและไปเรียนในบทเรียนถัดไป โดยผู้เรียนจะได้รับประกาศนียบัตร (Certificate) เมื่อเรียนจบหลักสูตร
  • หากผู้เรียนทำคะแนนได้น้อยกว่า 80% ผู้เรียนสามารถกลับไปทำแบบทดสอบได้ใหม่ (Restart)

อาจารย์ผู้สอน

 • คุณ สิรสิทธิ สุริยพัฒนพงศ์
 • คุณ รัชวุฒิ พิชยาพันธ์
 • คุณ รณกร ไวยวุฒิ
 • คุณ ณพวัฒน์ มุกตพันธุ์
 • คุณ รังสรรค์ พรมประสิทธิ์

Course Content

ขยาย (Expand All)
เนื้อหาบทเรียน (Lesson Content)
เนื้อหาบทเรียน (Lesson Content)
เนื้อหาบทเรียน (Lesson Content)
เนื้อหาบทเรียน (Lesson Content)
เนื้อหาบทเรียน (Lesson Content)

เกี่ยวกับผู้สอน (ABOUT INSTRUCTOR)

ยังไม่สมัคร (Not Enrolled)

Course ประกอบด้วย

 • 6 Lessons
 • 6 Quizzes
 • Course Certificate

ให้คะแนน และรีวิว (Ratings and Reviews)

4.9
คะแนนเฉลี่ย (Avg. Rating)
44 คะแนน (Ratings)
5
41
4
3
3
0
2
0
1
0
What's your experience? We'd love to know!
ADISON THIPPAYARUT
Posted 4 days ago
สอนได้ดีมากๆ เข้าใจง่าย

สอนได้ดีมากๆ เข้าใจง่าย แต่ก็ยังมีความไม่ต่อเนื่องในคลิปที่ 5 แต่โดยรวมดีมากๆ และหวังเป็นอย่างยิ่งที่คนรุ่นใหม่จะได้ดู หรือเพิ่มไปในวิชาเรียนในอนาคต

×
Preview Image
ณวสันต์ วิศิษฏ์ศิงขร
Posted 1 month ago
สอนดีมากครับ

`

×
Preview Image
Arithat Uraisripong
Posted 1 month ago
ดีมากกก

แนะนำๆ

×
Preview Image
Jintana Bauchum
Posted 5 months ago
ดีมากกกก

สอนดีมาก

×
Preview Image
jirapat big
Posted 5 months ago
่ิ้ืรีา

ั้ีกพ่้ำผพก่ืำพ

×
Preview Image
Muhammad USS
Posted 5 months ago

×
Preview Image
ตะวัน วิรัชสกุลทิพย์
Posted 5 months ago
-

-

×
Preview Image
Naruchat Tiapaibun
Posted 5 months ago
-

-

×
Preview Image
Krittamuk Sarakool
Posted 6 months ago
everything i am truly a beginner

all of the speakers are brilliant and cannot wait to listen some more from them

×
Preview Image
Jiraporn sirikunkajohn
Posted 6 months ago
ทำให้เข้าใจในขั้นตอนต่างๆมากขึ้น

จากการเข้าเรียน ทำให้เข้าใจในการเริ่มทำธุรกิจมากขึ้น เป็นเนื้อหาที่ทรงคุณค่าเป็นอย่างมากค่ะ

×
Preview Image
Show more reviews
What's your experience? We'd love to know!