คำอธิบายหลักสูตร

เรียนรู้การใช้งานโปรแกรม 3 มิติขั้นพื้นฐาน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสื่อเพื่อนำเสนอแนวคิด ผ่าน Blender ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่เปิดให้ใช้ได้อย่างไม่จำกัด ผู้เรียนจะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในการใช้งาน 3D ได้ต่อไป

This course introduces basic 3D software and creating media for presenting ideas via Blender which is an unlimited software where students will learn and further adapt and utilize their knowledge for 3D operations.

เกณฑ์พิจารณาการจบหลักสูตร

 • ผู้เรียนต้องเข้าเรียนตามเนื้อหาหลักสูตร และทำแบบทดสอบให้ครบทุกบทเรียน
 • แบบทดสอบมี 2 ประเภท ได้แก่
  • แบบทดสอบท้ายบทเรียน ซึ่งจะอยู่ในตอนท้ายของบทเรียน (EP)
  • แบบทดสอบท้ายหลักสูตร อยู่ตอนท้ายของหลักสูตรนั้นๆ ผู้เรียนสามารถทำแบบทดสอบท้ายหลักสูตรได้ก็ต่อเมื่อผ่านแบบทดสอบท้ายบทครบแล้ว
  • ทั้งนี้ ผู้เรียนต้องทำคะแนนได้มากกว่า 80% ขึ้นไป เพื่อผ่านแบบทดสอบและไปเรียนในบทเรียนถัดไป โดยผู้เรียนจะได้รับประกาศนียบัตร (Certificate) เมื่อเรียนจบหลักสูตร
  • หากผู้เรียนทำคะแนนได้น้อยกว่า 80% ผู้เรียนสามารถกลับไปทำแบบทดสอบได้ใหม่ (Restart)

อาจารย์ผู้สอน

อ.ธนวัฒน์ วัฒนาจินดา

Course Content

ขยาย (Expand All)
เนื้อหาบทเรียน (Lesson Content)
เนื้อหาบทเรียน (Lesson Content)
เนื้อหาบทเรียน (Lesson Content)
เนื้อหาบทเรียน (Lesson Content)
เนื้อหาบทเรียน (Lesson Content)
เนื้อหาบทเรียน (Lesson Content)
เนื้อหาบทเรียน (Lesson Content)
ยังไม่สมัคร (Not Enrolled)

Course ประกอบด้วย

 • 12 Lessons
 • 13 Quizzes
 • Course Certificate

ให้คะแนน และรีวิว (Ratings and Reviews)

5.0
คะแนนเฉลี่ย (Avg. Rating)
3 คะแนน (Ratings)
5
3
4
0
3
0
2
0
1
0
What's your experience? We'd love to know!
Satayu Meebun
Posted 3 months ago
ประสบการณ์

เข้าใจง่าย พอได้ลองทำตาม

×
Preview Image
Ratthanon Rungchirawat
Posted 3 months ago
ขอบคุณมากครับ

อาจารย์สอนดีมากครับ อธิบายเนื้อหาที่มีรายละเอียดเยอะๆ ให้เข้าใจง่าย ทำให้เราสามารถเรียนรู้และทำตามตัวอย่างที่สอนได้ครับ

×
Preview Image
Alex Creator
Posted 6 months ago
blender3d

very good

×
Preview Image
Show more reviews
What's your experience? We'd love to know!