ใบสมัคร

  1. สามารถกรอกใบสมัครด้าน Digital Youth of the year  ได้ที่  กดที่นี่เพื่อสมัคร
  2. สามารถกรอกใบสมัครด้าน Digital Community of the year ได้ที่  กดที่นี่เพื่อสมัคร
  3. สามารถกรอกใบสมัครด้าน Digital Startup of the year ได้ที่  กดที่นี่เพื่อเสนอชื่อ 
  4. สามารถกรอกใบสมัครด้าน Digital Entrepreneur of the yearได้ที่  กดที่นี่เพื่อเสนอชื่อ
  5. สามารถกรอกใบสมัครด้าน Digital Organization of the year ได้ที่  กดที่นี่เพื่อเสนอชื่อ

ทั้งนี้ได้มีการกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกผู้ได้รับรางวัลในแต่ละด้าน ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศขยายเวลาการรับสมัคร ดาวน์โหลดเอกสาร