5 หลักสูตรออนไลน์ ยกระดับทักษะดิจิทัลในการทำธุรกิจ ลดต้นทุน เพิ่มรายได้มั่นคง

เปิดแนวทางที่เป็นประโยชน์สำหรับพ่อค้าแม่ค้า และผู้ประกอบการ SME ได้ทำความเข้าใจต่อความเปลี่ยนแปลงของโลก เรียนรู้แนวโน้มธุรกิจในอนาคต รู้จักเลือกใช้เครื่องมืองที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มรายได้

Curriculum